Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Շիրակ-Գետափ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Հովհաննես Բաղդասարյանը ծնվել է 1977թ. ապրիլի 19-ին:
ՇԻՐԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՇԻՐԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Շիրակ Խաչատրյանը ծնվել է 1994թ. հունիսի 15-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 668
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 668
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 430
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 428
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 430
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 98
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 270
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 133
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՇԻՐԱԿ ՌՈՒԲԵՆԻ 197
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՁՈՆԻԿ ՌԱՖԻԿԻ 91
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 32-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Շիրակ մարզի Գետափ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Շիրակ մարզի Գետափ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 31-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Գետափ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՇԻՐԱԿ ՌՈՒԲԵՆԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ