Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Արմավիր-Զարթոնք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԱՄՎԵԼ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Սամվել Աղաջանյանը ծնվել է 1955թ. սեպտեմբերի 22-ին:
ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Պարույր Սարգսյանը ծնվել է 1953թ. փետրվարի 27-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 586
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 586
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 975
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 975
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 975
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 625
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 17
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 522
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԽԻԹԱՐԻ 436
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 56-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԹՈՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Արմավիր մարզի Զարթոնք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Արմավիր մարզի Զարթոնք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 55-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Զարթոնք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԳՈՒՐԳԵՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ