Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

30 Հունիս, 2019 Սյունիք-Գորայք համայնքի ղեկավարի (վերաքվեարկություն) ընտրություններ

ԱՇՈՏ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ
Աշոտ Աղաջանյանը ծնվել է 1985թ. ապրիլի 23-ին
ԱՐՏՅՈՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԱՐՏՅՈՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Արտյոմ Գրիգորյանը ծնվել է 1982թ. ապրիլի 25-ին
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 408
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 408
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 069
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 400
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 067
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 069
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 398
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 431
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ԲԱԲԻԿԻ 557
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄ ՆԱԻՐԻԻ 506
ՄԿՐՏՉՅԱՆ ՄԱՆՈՒՉԱՐ ՄԻՔԱՅԵԼԻ 1
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 34 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
05.07.2019
ք. Գորիս
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ՍՅՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հուլիսի 05-ին կազմված` Սյունիք մարզի Գորայք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հուլիսի 05-ի «Սյունիք մարզի Գորայք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 30.06.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Հունիսի 30-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Սյունիք մարզի Գորայք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ԲԱԲԻԿԻ

Թիվ 34 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ