Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Տավուշ-Խաշթառակ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԺԻՐԱՅՐ ԵՂԻԿՅԱՆ
ԺԻՐԱՅՐ ԵՂԻԿՅԱՆ
Ժիրայր Եղիկյանը ծնվել է 1986թ․ մայիսի 31-ին։
ՍՈՍ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
ՍՈՍ ԹԻՐԱԲՅԱՆ
Սոս Թիրաբյանը ծնվել է 1992թ․հունվարի 8-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 441
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 441
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 949
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 949
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 949
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 551
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 32
ԵՂԻԿՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՐՇԱԿԻ 220
ԹԻՐԱԲՅԱՆ ՍՈՍ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 225
ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՀՐԱՉԻԿԻ 80
ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ ՄՀԵՐ ԱՐԱՐԱՏԻ 145
ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՀՐԱՉԻԿԻ 56
ՎԻՐԱԲՅԱՆ ՎԻԼՅԱՄ ՄԱՐՏԻԿԻ 89
ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՔԱՋԻԿԻ 102
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 38 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
Իջևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 26-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ԽԱՇԹԱՌԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Տավուշ մարզի Խաշթառակ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Տավուշ մարզի Խաշթառակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 24-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Խաշթառակ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԵՂԻԿՅԱՆ ԺԻՐԱՅՐ ԱՐՇԱԿԻ
ԹԻՐԱԲՅԱՆ ՍՈՍ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ
ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ ԱՇՈՏ ՀՐԱՉԻԿԻ
ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ ՄՀԵՐ ԱՐԱՐԱՏԻ
ՄՈՎՍԵՍՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՀՐԱՉԻԿԻ
ՎԻՐԱԲՅԱՆ ՎԻԼՅԱՄ ՄԱՐՏԻԿԻ
ՔԱՄԱԼՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐ ՔԱՋԻԿԻ

Թիվ 38 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ