Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Տավուշ-Սարիգյուղ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԿԱՐԻՆԵ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ԿԱՐԻՆԵ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Կարինե Ասատրյանը ծնվել է 1972թ. օգոստոսի 15-ին:
ՌՈԲԵՐՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՌՈԲԵՐՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Ռոբերտ Ավետիսյանը ծնվել է 1962թ. հոկտեմբերի 30-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 993
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 993
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 498
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 498
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 498
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 502
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՍԵՐՈԲԻ 83
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՌՈԲԵՐՏ ՍՐԱՖԻԼԻ 37
ԳՈՒԼԻՆՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ԱՇՈՏԻ 9
ԵԳԱՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ՀՈՎԻԿԻ 38
ԷԼԼԱՐՅԱՆ ԱՂԱՍԻ ՖԱՀՐԱԴԻ 47
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ԹԵԼՄԱՆԻ 56
ՄԱԴԱԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԷԴԻԿԻ 22
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՆՎԵԼԻ 49
ՌԵՎԱԶՅԱՆ ԼՈՒԻԶԱ ՊԱՎԼԻԿԻ 75
ՌԵՎԱԶՅԱՆ ՕՖԵԼՅԱ ՎԱԼՈԴԻ 34
ՍԱՌԻԿՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ԳԱՐՈՒՇԻ 39
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 37 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
Նոյեմբերյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԻԳՅՈՒՂ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Տավուշ մարզի Սարիգյուղ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ ՍԵՐՈԲԻ
ԷԼԼԱՐՅԱՆ ԱՂԱՍԻ ՖԱՀՐԱԴԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼՅՈՎԱ ԹԵԼՄԱՆԻ
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՆՎԵԼԻ
ՌԵՎԱԶՅԱՆ ԼՈՒԻԶԱ ՊԱՎԼԻԿԻ

Թիվ 37 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ