Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Լոռի-Չկալով ավագանու անդամի ընտրություններ

ՀՐԱՉՅԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՐԱՉՅԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հրաչյա Հակոբյանը ծնվել է 1964թ. օգոստոսի 13-ին:
ԱՇՈՏ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ԱՇՈՏ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Աշոտ Մխիթարյանը ծնվել է 1966թ. հունիսի 28-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 134
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 134
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 81
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 81
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 81
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 119
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՀՈՎԻԿԻ 13
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ԼՅՈՒԴՎԻԿԻ 1
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՀԱՄԼԵՏԻ 13
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ 14
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 5
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ 13
ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՄԱՆՈՒՇԱԿ ՆՈՐԱՅՐԻ 1
ՔՈՉԻՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԲՈՐԻՍԻ 20
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 15-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Լոռի մարզի Չկալով համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Լոռի մարզի Չկալով համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 14-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Չկալով համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ՀՈՎԻԿԻ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ ՀԱՄԼԵՏԻ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՒՐԳԵՆԻ
ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՄՎԵԼԻ
ՔՈՉԻՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ ԲՈՐԻՍԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ