Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Գեղարքունիք-Գեղարքունիք համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐԱՅԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ԱՐԱՅԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Արայիկ Աբրահամյանը ծնվել է 1968թ. հոկտեմբերի 28-ին:
ՄԵՀՐԱԲԻԿ ՀԱՐՈՅԱՆ
ՄԵՀՐԱԲԻԿ ՀԱՐՈՅԱՆ
Մեհրաբիկ Հարոյանը ծնվել է 1985թ. փետրվարի 22-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 397
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 397
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 702
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 702
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 702
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 698
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 15
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ԶԱՎԵՆԻ 370
ՀԱՐՈՅԱՆ ՄԵՀՐԱԲԻԿ ԼԵՎԻԿԻ 317
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
ք. Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 16-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Գեղարքունիք համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Գեղարքունիք մարզի Գեղարքունիք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 15-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Գեղարքունիք համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԱՐԱՅԻԿ ԶԱՎԵՆԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ