Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Գեղարքունիք-Լճափ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱԼՏԵՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՎԱԼՏԵՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Վալտեր Գևորգյանը ծնվել է 1958թ. փետրվարի 27-ին:
ԱՐՍԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Արսեն Հովսեփյանը ծնվել է 1995թ. հունվարի 1-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 878
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 878
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 539
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 539
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 539
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 361
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 2
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՎԱԼՏԵՐ ՀԱՄԱՅԱԿԻ 108
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԱՐՄԵՆԻ 208
ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱԼԲԵՐՏԻ 170
ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ 51
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 19 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
ք. Գավառ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԼՃԱՓ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Լճափ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Գեղարքունիք մարզի Լճափ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Լճափ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԱՐՄԵՆԻ

Թիվ 19 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ