Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

29 Սեպտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Շղարշիկ ավագանու անդամի ընտրություններ

ԳԵՂԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ԳԵՂԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Գեղամ Գասպարյանը ծնվել է 1968 թ. հոկտեմբերի 19-ին:
ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հայկ Հակոբյանը ծնվել է 1982 թ. հունվարի 7-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 403
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 403
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 126
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 126
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 126
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 374
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 19
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՐԵՎՇԱՏԻ 25
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՍԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ 18
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՏԱՎՐՈՍ ԼՅՈՒԴՎԻԿԻ 31
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ՕՀԱՆԻ 20
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՄՀԵՐ ԱՂԱՍՈՒ 12
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
04.10.2019
Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 22-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՇՂԱՐՇԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Շղարշիկ համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Հոկտեմբերի 04-ի «Արագածոտն մարզի Շղարշիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 29.09.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 21-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Սեպտեմբերի 29-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Շղարշիկ համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԿ ԱՐԵՎՇԱՏԻ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՄԱՍԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՏԱՎՐՈՍ ԼՅՈՒԴՎԻԿԻ
ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ՕՀԱՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ