Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Կոտայք-Ողջաբերդ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՆՈՐԱՅՐ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Նորայր Մելքոնյանը ծնվել է 1955թ. հունվարի 1-ին:
ԱՇՈՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
ԱՇՈՏ ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ
Աշոտ Մուշեղյանը ծնվել է 1988թ. մայիսի 29-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 747
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 747
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 561
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 560
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 561
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 99
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 239
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 9
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ 295
ՄՈՒՇԵՂՅԱՆ ԱՇՈՏ ՍԱՄՎԵԼԻ 257
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 29 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Աբովյան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 10-Ա
ԿՈՏԱՅՔ ՄԱՐԶԻ ՈՂՋԱԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Կոտայք մարզի Ողջաբերդ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Կոտայք մարզի Ողջաբերդ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 9-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 29 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Կոտայք մարզի Ողջաբերդ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ

Թիվ 29 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ