Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Գեղարքունիք-Զովաբեր համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԽԱՉԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Խաչիկ Բաղդասարյանը ծնվել է 1957թ․ հուլիսի 10-ին։
ՏԱՐՈՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ՏԱՐՈՆ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
Տարոն Շահբազյանը ծնվել է 1991թ․ հուլիսի 29-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 181
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 181
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 845
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 823
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 23
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 846
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 77
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 355
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՍՈՒՐԵՆԻ 357
ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ՏԱՐՈՆ ԺԻՐԱՅՐԻ 278
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀԱԿՈԲ ՖԱՀՐԱԴԻ 204
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 20 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 11-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԶՈՎԱԲԵՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Զովաբեր համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Գեղարքունիք մարզի Զովաբեր համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 10-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Զովաբեր համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԽԱՉԻԿ ՍՈՒՐԵՆԻ

Թիվ 20 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ