Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Գեղարքունիք-Դդմաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տիգրան Ավետիսյանը ծնվել է 1957թ․ հունիսի 2-ին։
ԳԱՌՆԻԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
ԳԱՌՆԻԿ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ
Գառնիկ Թադևոսյանը ծնվել է 1961թ․ հունվարի 15-ին։
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 912
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 912
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 584
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 584
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 584
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 416
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅԻ 58
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ՌԱՖԻԿԻ 62
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԱԲԿԵՆԻ 82
ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԷԴԻԿ ՌՈՒԲԵՐՏԻ 131
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՌԱԴԻԿ ՌԱՖԻԿԻ 105
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԶԱՎԵՆ ՎԱԶԳԵՆԻ 38
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԺԱՆՆԱ ՍՊԱՐՏԱԿԻ 84
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱՀԱԳՆ ՌԱԶՄԻԿԻ 16
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 20 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
Սևան
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 13-Ա
ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ ՄԱՐԶԻ ԴԴՄԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 12-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 20 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Գեղարքունիք մարզի Դդմաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ ՆԻԿՈԼԱՅԻ
ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ ԳԱՌՆԻԿ ՌԱՖԻԿԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ ԲԱԲԿԵՆԻ
ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԷԴԻԿ ՌՈՒԲԵՐՏԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՌԱԴԻԿ ՌԱՖԻԿԻ
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԶԱՎԵՆ ՎԱԶԳԵՆԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԺԱՆՆԱ ՍՊԱՐՏԱԿԻ

Թիվ 20 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ