Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արմավիր-Ալաշկերտ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Կարեն Հովհաննիսյանը ծնվել է 1962թ. սեպտեմբերի 28-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 470
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 470
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 628
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 628
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 628
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 872
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 8
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԹԵԼՄԱՆԻ 603
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 17
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 75-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՇԿԵՐՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ալաշկերտ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արմավիր մարզի Ալաշկերտ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 74-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ալաշկերտ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ԹԵԼՄԱՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ