Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արմավիր-Ֆերիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՀԱՄԼԵՏ ԱՎԴՈՅԱՆ
ՀԱՄԼԵՏ ԱՎԴՈՅԱՆ
Համլետ Ավդոյանը ծնվել է 1975թ. հուլիսի 31-ին:
ՌՈՒՍՏԱՄ ՀԱՍԱՆՅԱՆ
ՌՈՒՍՏԱՄ ՀԱՍԱՆՅԱՆ
Ռուստամ Հասանյանը ծնվել է 1962թ. մարտի 25-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 347
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 347
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 118
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 118
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 118
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 282
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 7
ԱՎԴՈՅԱՆ ՀԱՄԼԵՏ ՔԱԼԱՇԻ 27
ՀԱՍԱՆՅԱՆ ՌՈՒՍՏԱՄ ՔՅԱՄԻԼԻ 72
ՄԱՄՈՅԱՆ ՇԱՐՈ ԽԴՈՅԻ 12
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 77-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՖԵՐԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ֆերիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արմավիր մարզի Ֆերիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 76-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ֆերիկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱՍԱՆՅԱՆ ՌՈՒՍՏԱՄ ՔՅԱՄԻԼԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ