Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արմավիր-Նորապատ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՎԱՀՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎԱՀՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Վահրամ Խաչատրյանը ծնվել է 1984թ.փետրվարի 19-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 820
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 820
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 403
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 403
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 403
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 497
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 6
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ԱՇՈՏԻ 392
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 5
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 16 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Արմավիր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 30-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արմավիր մարզի Նորապատ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արմավիր մարզի Նորապատ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 29-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 16 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Նորապատ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ ԱՇՈՏԻ

Թիվ 16 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ