Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Շիրակ-Անուշավան ավագանու անդամի ընտրություններ

ԿԱՌԼԵՆ ԲԱԼՈՅԱՆ
ԿԱՌԼԵՆ ԲԱԼՈՅԱՆ
Կառլեն Բալոյանը ծնվել է 1987թ. հունվարի 29-ին:
ԱՇՈՏ ԿԱՐՈՅԱՆ
ԱՇՈՏ ԿԱՐՈՅԱՆ
Աշոտ Կարոյանը ծնվել է 1962թ. օգոստոսի 14-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 564
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 564
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 859
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 600
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 859
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 859
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 741
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 13
ԲԱԼՈՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԼԵՎՈՆԻ 101
ԿԱՐՈՅԱՆ ԱՇՈՏ ԵՐԵՄԻ 94
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՌՈԶԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ 76
ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴ ԿՈՐՅՈՒՆԻ 64
ՄԱԹՈՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՌԱՖԻԿԻ 29
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ 73
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՐՍԵՆԻ 145
ՍԱՀԱԿՅԱՆ ՆՈՐԻԿ ՊԱՏՎԱԿԱՆԻ 53
ՍՈՍՅԱՆ ՌՈՒՍՏԱՄ ՀՄԱՅԱԿԻ 70
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ 79
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՄԻՇԱՅԻ 62
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 39-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 38-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Անուշավան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԲԱԼՈՅԱՆ ԿԱՌԼԵՆ ԼԵՎՈՆԻ
ԿԱՐՈՅԱՆ ԱՇՈՏ ԵՐԵՄԻ
ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՌՈԶԱ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ
ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԱՐՍԵՆԻ
ՍՈՍՅԱՆ ՌՈՒՍՏԱՄ ՀՄԱՅԱԿԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՌՈԲԵՐՏԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ