Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Թլիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԼԱՎԻԿ ՍԱԼՈՅԱՆ
ՍԼԱՎԻԿ ՍԱԼՈՅԱՆ
Սլավիկ Սալոյանը ծնվել է 1978 թ. նոյեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 127
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 127
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 22
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 22
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 22
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 178
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ՍԱԼՈՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 9
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 13
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 44-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԹԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն.

«6. Համայնքի ղեկավարի ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե`

1) քվեարկված միակ թեկնածուին կողմ չեն քվեարկել անհրաժեշտ թվով ընտրողներ.»:

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 43-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով և 6-րդ մասի 1-ին կետով՝ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1.2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքի ղեկավարի ընտրությունը ճանաչել չկայացած:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հանձնաժողովի նիստում հրապարակվելուց հետո՝ հանձնաժողովում բոլորի համար տեսանելի տեղում որոշման օրինակը փակցնելու պահից:

3. Սույն որոշումը երկօրյա ժամկետում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և Արագածոտնի մարզպետին:

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ