Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Զարինջա համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԵՎԱԴԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՍԵՎԱԴԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Սևադա Մանուկյանը ծնվել է 1965 թ. հուլիսի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 479
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 479
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 208
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 208
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 208
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 292
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԵՎԱԴԱ ՍՈՒՐԵՆԻ 203
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 4
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 46-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԶԱՐԻՆՋԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Զարինջա համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արագածոտն մարզի Զարինջա համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 45-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Զարինջա համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՍԵՎԱԴԱ ՍՈՒՐԵՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ