Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Հակո համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՍԵՐՅՈԺԱ ՉԱՐՉՈՅԱՆ
ՍԵՐՅՈԺԱ ՉԱՐՉՈՅԱՆ
Սերյոժա Չարչոյանը ծնվել է 1970 թ. հունվարի 11-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 149
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 149
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 36
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 36
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 36
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 164
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ՉԱՐՉՈՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՄՐԱԶԻ 25
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 10
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 48-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ՀԱԿՈ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Հակո համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արագածոտն մարզի Հակո համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 47-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Հակո համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՉԱՐՉՈՅԱՆ ՍԵՐՅՈԺԱ ՄՐԱԶԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ