Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Կոշ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԷԴՄՈՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
ԷԴՄՈՆ ԱԴԱՄՅԱՆ
Էդմոն Ադամյանը ծնվել է 1969 թ. հունվարի 20-ին:
ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Արմեն Ավետիսյանը ծնվել է1970 թ. հունվարի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 322
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 322
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 531
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 531
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 531
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 870
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 38
ԱԴԱՄՅԱՆ ԷԴՄՈՆ ԳՐԻՇԱՅԻ 376
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԻՐԵԿԱՆԻ 427
ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ՌԱՖԻԿԻ 689
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 42-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԿՈՇ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Կոշ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արագածոտն մարզի Կոշ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 41-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Կոշ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ ԱՇՈՏ ՌԱՖԻԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ