Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արագածոտն-Ավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳԵՎՈՐԳ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԳԵՎՈՐԳ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Գևորգ Գալստյանը ծնվել է 1955թ. հունվարի 10-ին
ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գագիկ Հարությունյանը ծնվել է 1951թ. ապրիլի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 678
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 678
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 470
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 470
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 470
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 230
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 11
ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ 207
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ՕՀԱՆԻ 99
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՆԵՐՍԵՍԻ 153
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 50-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արագածոտն մարզի Ավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 49-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ