Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արմավիր-Ծիածան ավագանու անդամի ընտրություններ

ՎԱՉԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ
ՎԱՉԻԿ ԱՎԱԳՅԱՆ
Վաչիկ Ավագյանը ծնվել է 1997թ. հունվարի 11-ին:
ՍԱՄՎԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Սամվել Գևորգյանը ծնվել է 1947թ. փետրվարի 26-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 921
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 921
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 129
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 000
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 129
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 129
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 871
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՉԻԿ ԱՍԱՏՈՒՐԻ 48
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ 25
ՇԱՎԱԼՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԹԵՄՈՒՐԻ 17
ՍԵՐԳՈՅԱՆ ՄԵՍՐՈԲ ԷԴՈՒԱՐԴԻ 23
ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 15
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 15 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
Մեծամոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 79-Ա
ԱՐՄԱՎԻՐ ՄԱՐԶԻ ԾԻԱԾԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արմավիր մարզի Ծիածան համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արմավիր մարզի Ծիածան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 78-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 15 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արմավիր մարզի Ծիածան համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՎԱԳՅԱՆ ՎԱՉԻԿ ԱՍԱՏՈՒՐԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ԱՐՇԱԼՈՒՅՍԻ
ՇԱՎԱԼՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԹԵՄՈՒՐԻ
ՍԵՐԳՈՅԱՆ ՄԵՍՐՈԲ ԷԴՈՒԱՐԴԻ
ՏԵՐ-ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ

Թիվ 15 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ