Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արարատ-Տափերական համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԿԱՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Կարեն Խաչատրյանը ծնվել է 1963թ. օգոստոսի 19-ին:
ՎԱՀԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՎԱՀԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Վահիկ Հարությունյանը ծնվել է 1977թ. օգոստոսի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 072
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 3 072
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 775
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 3 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 774
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 775
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 199
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 424
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 29
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ 441
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԱՀԻԿ ՀՐԱՉԻ 193
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԱԶԻԶ ՎԱՉԻԿԻ 285
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄՀԵՐ ՆՈՐԻԿԻ 241
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՄՈՒՇԵՂ ՀԱՅՐԻԿԻ 154
ՄԻՍԱԿՅԱՆ ՈՍԿԱՆ ՖՐՈՒՆԶԻԿԻ 216
ՆԱԶԱՐՅԱՆ ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԵՆԻ 86
ՏՈՆԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲԻ 130
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 13 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 29-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՏԱՓԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արարատ մարզի Տափերական համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արարատ մարզի Տափերական համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 13 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Տափերական համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԿԱՐԵՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏԻ

Թիվ 13 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ