Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

8 Դեկտեմբեր, 2019 Արարատ-Նորաշեն ավագանու անդամի ընտրություններ

ԳԵՂԱՄ ԱԶԱՏՅԱՆ
ԳԵՂԱՄ ԱԶԱՏՅԱՆ
Գեղամ Ազատյանը ծնվել է 1973թ. դեկտեմբերի 23-ին:
ՆՈՐԱՅՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
ՆՈՐԱՅՐ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Նորայր Առաքելյանը ծնվել է 1971թ. սեպտեմբերի 19-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 760
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 760
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 559
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 2 800
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 200
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 557
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 2
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 559
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 198
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 1 241
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 21
ԱԶԱՏՅԱՆ ԳԵՂԱՄ ՄԿՐՏՉԻ 65
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԺՈՐԺԻԿԻ 117
ԲԱԲԱՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ 88
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ ԱՐԱՅԻԿԻ 102
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ 92
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԼԻՊԱՐԻՏ ԳԱՌՆԻԿԻ 113
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՋԱՆԻԿԻ 160
ՀԱԽՆԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՎԱՆՈՒՇԻ 83
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ԽԱՉԻԿԻ 68
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՍՈՒՐԻԿ ՌՈՄԻԿԻ 81
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՕԳՍԵՆԻ 97
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԱՇԱՅԻ 157
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ԽԱՉԻԿԻ 115
ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ ՀԱՅԿ ՆՈՐԱՅՐԻ 85
ՉՈԲԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԵՐԺԻԿԻ 115
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 12 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
13.12.2019
Արտաշատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 29-Ա
ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ին կազմված` Արարատ մարզի Նորաշեն համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2019 թվականի Դեկտեմբերի 13-ի «Արարատ մարզի Նորաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 08.12.2019 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 28-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 12 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2019 թվականի Դեկտեմբերի 08-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Նորաշեն համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՆՈՐԱՅՐ ԺՈՐԺԻԿԻ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳՈՌ ԱՐԱՅԻԿԻ
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ՍԵՐՅՈԺԱՅԻ
ԵՓՐԵՄՅԱՆ ԼԻՊԱՐԻՏ ԳԱՌՆԻԿԻ
ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՋԱՆԻԿԻ
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ ՕԳՍԵՆԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԱՇԱՅԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ ՀՐԱՉՅԱ ԽԱՉԻԿԻ
ՉՈԲԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՍԵՐԺԻԿԻ

Թիվ 12 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ