Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

19 Հունվար, 2020 Արագածոտն-Թլիկ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱԼԻԿ ՄՍՏՈՅԱՆ
ԱԼԻԿ ՄՍՏՈՅԱՆ
Ալիկ Մստոյանը ծնվել է 1986թ. հուլիսի 1-ին:
ՍԼԱՎԻԿ ՍԱԼՈՅԱՆ
ՍԼԱՎԻԿ ՍԱԼՈՅԱՆ
Սլավիկ Մալոյանը ծնվել է 1978թ. նոյեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 126
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 126
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 33
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 33
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 33
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 167
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 0
ՄՍՏՈՅԱՆ ԱԼԻԿ ՕՆԻԿԻ 15
ՍԱԼՈՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆԻ 18
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
24.01.2020
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 7-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԹԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Հունվարի 24-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Հունվարի 24-ի «Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 19.01.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 6-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Հունվարի 19-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Թլիկ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՍԱԼՈՅԱՆ ՍԼԱՎԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ