Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

15 Մարտ, 2020 Լոռի-Չկալով համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ՌՈՄԱՆ ՇԱՔԱՐՅԱՆ
ՌՈՄԱՆ ՇԱՔԱՐՅԱՆ
Ռոման Շաքարյանը ծնվել է 1984թ. հոկտեմբերի 6-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 132
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 132
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 84
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 200
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 84
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 84
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 116
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 1
ՇԱՔԱՐՅԱՆ ՌՈՄԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ 78
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 5
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 24 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
20.03.2020
ք. Վանաձոր
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 9-Ա
ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՉԿԱԼՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ին կազմված` Լոռի մարզի Չկալով համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ի «Լոռի մարզի Չկալով համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15.03.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 8-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Մարտի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Լոռի մարզի Չկալով համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՇԱՔԱՐՅԱՆ ՌՈՄԱՆ ՌՈԲԵՐՏԻ

Թիվ 24 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ