Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

15 Մարտ, 2020 Շիրակ-Տուֆաշեն համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՐՏԱԿ ԵԳՈՐՅԱՆ
ԱՐՏԱԿ ԵԳՈՐՅԱՆ
Արտակ Եգորյանը ծնվել է 1976թ. փետրվարի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 334
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 334
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 176
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 400
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 176
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 176
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 224
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 5
ԵԳՈՐՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ՍՏՅՈՊԱՅԻ 165
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 6
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
20.03.2020
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 22-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՏՈՒՖԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ին կազմված` Շիրակ մարզի Տուֆաշեն համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ի «Շիրակ մարզի Տուֆաշեն համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15.03.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 21-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Մարտի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Տուֆաշեն համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ԵԳՈՐՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ՍՏՅՈՊԱՅԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ