Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

15 Մարտ, 2020 Շիրակ-Նահապետավան համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԳՈՌ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԳՈՌ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Գոռ Պետրոսյանը ծնվել է 1979թ. ապրիլի 16-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 614
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 614
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 263
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 700
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 263
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 263
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 437
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 3
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՌ ՎԱՆՅԱՅԻ 250
Դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը 10
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
20.03.2020
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 20-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ին կազմված` Շիրակ մարզի Նահապետավան համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ի «Շիրակ մարզի Նահապետավան համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15.03.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 19-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Մարտի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Նահապետավան համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳՈՌ ՎԱՆՅԱՅԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ