Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

15 Մարտ, 2020 Շիրակ-Գեղանիստ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՂԱՍԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՂԱՍԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Աղասի Ղազարյանը ծնվել է 1970թ. հունվարի 23-ին:
ՍԵՆԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՍԵՆԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Սենիկ Մարտիրոսյանը ծնվել է 1986թ. սեպտեմբերի 20-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 890
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 891
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 695
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 900
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 695
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 695
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 205
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 15
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՂԱՍԻ ՎԱՐՇԱՄԻ 200
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԵՆԻԿ ՍԵՐԳՈՅԻ 480
Անճշտությունների գումարային չափը 0
ԹԻՎ 33 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
20.03.2020
ք. Արթիկ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 18-Ա
ՇԻՐԱԿ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՆԻՍՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ին կազմված` Շիրակ մարզի Գեղանիստ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ի «Շիրակ մարզի Գեղանիստ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15.03.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 17-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 33 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Մարտի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Շիրակ մարզի Գեղանիստ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԵՆԻԿ ՍԵՐԳՈՅԻ

Թիվ 33 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ