Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

15 Մարտ, 2020 Արագածոտն-Ագարակ համայնքի ղեկավարի ընտրություններ

ԱՍԱՏՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՍԱՏՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ասատուր Խաչատրյանը ծնվել է 1990 թ. հունվարի 19-ին:
ՄՈՒՐԱԴ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՄՈՒՐԱԴ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Մուրադ Կարապետյանը ծնվել է 1973 թ. փետրվարի 5-ին:
Ընտրողների ցուցակներում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 410
Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընտրողների ընդհանուր թիվը 1
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 1 411
Քվեարկության մասնակիցների ընդհանուր թիվը 1 044
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին հատկացված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշների ընդհանուր թիվը 1 500
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին հատկացվածհամարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Ընտրողներից ստացված տեխնիկական սարքավորմամբ տպված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 044
Ընտրողներից ստացված համարակալված քվեարկության կտրոնների ընդհանուր թիվը 0
Ընտրողներից ստացված կտրոնների ընդհանուր թիվը 1 044
Չօգտագործված համարակալված կտրոնների ընդհանուր թիվը 100
Չօգտագործված ինքնասոսնձվող դրոշմանիշերի ընդհանուր թիվը 455
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 12
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԱՍԱՏՈՒՐ ԳԵՎՈՐԳԻ 205
ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ՄՈՒՐԱԴ ՍԱՂԱԹԵԼԻ 175
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿԻ 575
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՍԱՀԱԿ ԳԱՐԵԳԻՆԻ 16
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ԳԱԼՈՒՍՏԻ 61
Անճշտությունների գումարային չափը 1
ԹԻՎ 18 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
20.03.2020
ք. Թալին
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 19-Ա
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ին կազմված` Արագածոտն մարզի Ագարակ համայնքում համայնքի ղեկավարի ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2020 թվականի Մարտի 20-ի «Արագածոտն մարզի Ագարակ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 15.03.2020 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 18-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

2020 թվականի Մարտի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արագածոտն մարզի Ագարակ համայնքի ղեկավար է ընտրվել

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՄԱՆՈՒԿԻ

Թիվ 18 տարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ