Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 2016

Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունները կարող եք ստանալ կայքի «ընտրություններ» բաժնից կամ «ժամանակացույց»-ից


2016թ. հոկտեմբերի 23-ի
Գեղարքունիք մարզի Ջիլ և Վարսեր համայնքների ղեկավարների ընտրությունների վերաքվեարկություն
2016թ. հոկտեմբերի 2-ի
Գյումրի և Վանաձոր համայնքների ավագանիների ընտրություններ
2016թ. հոկտեմբերի 2-ի
Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց ձոր մարզերի համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ
2016թ. սեպտեմբերի 18-ի
Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Սյունիք, Տավուշ մարզերի համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ
2016թ. հուլիսի 10-ի
Սյունիքի մարզի Ախլաթյան և Դարբաս համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրություններ
2016թ. հուլիսի 3-ի
Արագածոտն մարզի Օթևան և Թթուջուր համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրություններ
2016թ. ապրիլի 17-ի
Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Սյունիք և Վայոց ձոր մարզերի համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ
2016թ. մարտի 20-ի
Արմավիր մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ղեկավարի և Շիրակ մարզի Շիրակավան համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություններ
2016թ.փետրվարի 14-ի
Լոռի մարզի Թումանյան, Սյունիք մարզի Տաթև, Տավուշ մարզի Դիլիջան համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ
2016թ. հունվարի 24-ի
Լոռի մարզի Մղարթ համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն
2016թ. հունվարի 3-ի
Լոռի մարզի Դարպաս համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն