Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Թափուր պաշտոններ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի 14.08.2014թ. թիվ 01//14/3/2992-14 գրության համաձայն նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայատարարված մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներ չեն ներկայացվել:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի 14.08.2014թ. թիվ 01//14/3/2992-14 գրության համաձայն նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայատարարված մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներ չեն ներկայացվել: