Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ՀՀ ընտրողների ռեգիստր

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ`
Պարտադիր լրացման ենթակա են ազգանվան, անվան դաշտերը: Մնացած տվյալները լրացվում են ըստ անհրաժեշտության` առավել ճշգրիտ որոնման արդյունք ստանալու համար:
ք.Երևանի դեպքում մարզ դաշտում լրացվում է Երեվան,համայնքը դաշտում` վարչական շրջանի անվանումը:
Որոնման տվյալներում "և" տառի առկայության դեպքում լրացնել "եւ" տառերի համակցությունը:
ՀՀ ընտրողների ռեգիստրն ըստ 2020թ. հունիսի 1-ին ՀՀ ոստիկանության կողմից տրամադրված տեղեկությունների

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Որոնման արդյունքում ստացված տեղեկությունների հասցեի հատվածից հղում կատարելով հնարավոր է տեսնել նշված հասցեում հաշվառված բոլոր ընտրողների տվյալները` անուն, ազգանուն, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը: