Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
20 Հունիս, 2018
5 Մայիս, 2018
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2018թ. հունիսի 10-ի ՏԻՄ ընտրությունների կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: