Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
17 Հունիս, 2016
13 Հունիս, 2016
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2016թ. հուլիսի 10-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրությունների կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
10 Հունիս, 2016
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2016թ. հուլիսի 3-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրությունների կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
27 Մայիս, 2016
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2016 թվականի մայիսի 30-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ: