Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
21 Մայիս, 2017
20 Մայիս, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2017թ. հունիսի 18-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրության կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
18 Մայիս, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2017թ. հունիսի 18-ի ՏԻՄ հերթական ընտրությունների կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: