Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
20 Հունվար, 2017
11 Հունվար, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2017թ. փետրվարի 12-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրությունների կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
30 Դեկտեմբեր, 2016
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն իրականացնում է ԿԸՀ գործունեությունը լուսաբանող լրագրողների հավատարմագրում
30 Դեկտեմբեր, 2016
ԿԸՀ-ն հավատարմագրում է 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ՀՀ Ազգային Ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրն ընտրությունների քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին