Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
11 Հուլիս, 2017
9 Հունիս, 2017
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2017 թվականի հունիսի 12-ից մինչև հունիսի 30-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:
11 Հուլիս, 2017
Լուսինե Բունիաթյան