Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
25 Սեպտեմբեր, 2018
20 Սեպտեմբեր, 2018
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2018թ. հոկտեմբերի 21-ի ՏԻՄ հերթական ընտրությունների կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: