Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
ԿԸՀ նախագահ
Բարի գալուստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայք:
Ընտրությունների հրապարակայնության և թափանցիկության, ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահության, ընտրողների իրազեկման մակարդակի բարձրացման ապահովման ճանապարհին կարևորվում է տեղեկատվության հասանելիությունը:
Կայքը մատուցվում է նոր ձևավորմամբ: Կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ ընտրական հանձնաժողովների տնօրինության տակ գտնվող ողջ տեղեկատվությանը, ընտրական օրենսդրությանը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընդունված իրավական ակտերին, ընտրական գործընթացներին վերաբերող միջոցառումներին:
Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր ընտրողի տեղեկացված լինելու իրավունքը և հուսով ենք` www.elections.am կայքը կծառայի այդ նպատակին:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ
Տիգրան Մուկուչյան
15 Դեկտեմբեր, 2014
19 Դեկտեմբեր, 2014
Ամփոփվել են 2014թ. նոյեմբեր ամսին Արարատ մարզում կազմակերպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացների արդյունքները:
18 Դեկտեմբեր, 2014
Ամփոփվել են 2014թ. նոյեմբեր ամսին Երևան քաղաքում կազմակերպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացների արդյունքները:
12 Դեկտեմբեր, 2014
Ամփոփվել են 2014թ. նոյեմբեր ամսին Արմավիր մարզում կազմակերպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացների արդյունքները: