Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
24 Մարտ, 2017
28 Փետրվար, 2017
Կորել է թիվ 6 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը:
30 Դեկտեմբեր, 2016
ԿԸՀ-ն հավատարմագրում է 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ՀՀ Ազգային Ժողովի ընտրությունների քվեարկության օրն ընտրությունների քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին