Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Նորություններ

20 Սեպտեմբեր, 2018
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կարգադրությամբ ստեղծվել է իրավիճակային վերլուծությունների կենտրոն:
Իրավիճակային վերլուծությունների կենտրոնի ստեղծման նպատակն է ուսումնասիրել 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների քվեարկության օրը էլեկտրոնային կայքերում և զանգվածային լրատվության միջոցներում ներկայացվող, հանձնաժողովում գործող թեժ գծով ստացվող տեղեկատվությունը, արձագանքելով ներկայացված հաղորդումներին, ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ օպերատիվ լուծում պահանջող հարցերի վերաբերյալ: Իրավիճակային վերլուծությունների կենտրոնի կողմից ձեռնարկված միջոցների և պարզաբանումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գործող թեժ գծի հեռախոսահամարներ՝ (010) 54 53 59, (010) 54 53 76, (010) 52 86 73:
19 Սեպտեմբեր, 2018
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած արտահերթ նիստում կայացրել է որոշում, համաձայն որի Երևանի ավագանու 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ի արտահերթ ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների ցուցակները քվեարկության հաջորդ օրը կսկանավորվեն և ներբեռնելու հնարավորությամբ կհրապարակվեն Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում :
Նիստում էլեկտրոնային վիճակահանությամբ բաշխվել է նաև հոկտեմբերի 21-ին հանրապետության 24 համայնքում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնները Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների միջև:
ՏԻՄ հերթական ընտրությունների համար ձևավորված թվով 29 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնները բաշխվել են հետևյալ համամասնությամբ՝
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն` 16-ական,
«Ծառուկյան» կուսակցությունների դաշինք` 9-ական,
«Ելք» կուսակցությունների դաշինք` 2 -ական,
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն՝ 2-ական:
19 Սեպտեմբեր, 2018
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2018 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրություններին տեսողության պատճառով քվեարկությանը մասնակցելու դժվարություններ ունեցող քաղաքացիների համար մշակել և հասցեատերերին է փոխանցել բրայլյան գրատեսակով և խոշոր տառաչափով ուղեցույցներ:
Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների համար ձևավորված բոլոր 475 տեղամասերում կույր կամ թույլ տեսողությամբ ընտրողներին կտրամադրվեն նաև քվեաթերթիկի բրայլյան գրատեսակով հատուկ կաղապարներ և խոշորացույցներ, որոնք կապահովեն այդ ընտրողների ինքնուրույն քվեարկելու հնարավորությունը: