Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Նորություններ

17 Հունիս, 2016
2016թ. հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը, որին համապատասխան անհրաժեշտություն է առաջանում ընդունելու օրենսգրքով նախատեսված ընտրական իրավահարաբերությունները կանոնակարգող բազմաթիվ իրավական ակտեր` կարգեր, փաստաթղթերի ձևեր և այլն: Նշվածով պայմանավորված, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած արտահերթ նիստում ընդունել է մոտ երկու տասնյակ որոշումներ, որոնցով սահմանվել են ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևերը, դրանց լրացման և պահպանման կարգերը:
13 Հունիս, 2016
Սյունիքի մարզի Ախլաթյան և Դարբաս համայնքներում ս.թ. հուլիսի 10-ին կայանալու են համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ:ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած արտահերթ նիստում «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգի միջոցով իրականացրել է նշված համայնքներում կայանալիք ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների բաշխումը` Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի միջև:
Արտահերթ նիստում ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունել է որոշում` ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման եվ դիտորդական առաքելություն իրականացնելու վկայականների վավերականության ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ: Ըստ այդմ` ստուգարքի հիման վրա տրված այն վկայականները, որոնց վավերականության ժամկետը լրանում է ավելի շուտ քան 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, համարվում են վավերական մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
10 Հունիս, 2016
Արագածոտնի մարզի Օթևան և Թթուջուր համայքներում ս.թ. հուլիսի 3-ին կայանալու են համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություններ:
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գումարած արտահերթ նիստում «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգի միջոցով էլեկտրոնային վիճակահանությամբ իրականացրել է նշված համայնքներում կայանալիք ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների պաշտոնների բաշխումը` Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի միջև: