Վարչական վարույթներՑուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 479 -ից

Ստացման ամսաթիվ

22 Նոյեմբեր, 2021

Մտից համար

2063

Սուրիկ Սուրենյանց

Թիվ 28 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 19.11.2021թ. թիվ 27-Ա որոշման դեմ

Դիմում
ՏԸՀ որոշման համար 27-Ա
ՏԸՀ որոշում
Ծանուցման համար - SuB2eguS8B
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
25 Նոյեմբեր, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Սուրիկ Սուրենյանց

Սուրիկ Սուրենյանց -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 22 Նոյեմբեր, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Նոյեմբերի 26`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿԸՀ որոշման համար N 248-Ա
ԿԸՀ որոշում
Կարգավիճակ մերժել
Նիստի տեսագրություն

Ստացման ամսաթիվ

25 Հունիս, 2021

Մտից համար

-

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Հանձնաժողովի անդամների ընտրական հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած է ճանաչելու մասին

Դիմում
Ծանուցման համար - GhxJwywL9o
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 19 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 25.06.2021թ. թիվ 5-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - TEedzp4q6H
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 11 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 25.06.2021թ. թիվ 06-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - LwTpGUsyeS
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 23.06.2021թ. թիվ 8-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - tU7t6LzAKB
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 19:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 36 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 25.06.2021թ. թիվ 5-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - xrXD7mjaeH
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

28 Հունիս, 2021

Մտից համար

1210

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

Թիվ 38 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի 24.06.2021թ. թիվ 6-Ա որոշման բողոքարկում

Դիմում
Ծանուցման համար - GTDKEdbPFB
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23 Հուլիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ

«ԹԻՀԿ» ՀԿ , Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ ՀԿ -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 25 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հուլիսի 26`-ին ժամը 17:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

9 Հունիս, 2021

Մտից համար

754

«Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուս.Արա Զոհրաբյան

Ընտրություններին մասնակցող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ընտրական ցուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու համար դատարան դիմելու մասին

Դիմում
Ծանուցման համար - cTf3rK7n8z
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
12 Հունիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուս.Արա Զոհրաբյան

«Զարթոնք» ազգային քրիստոնեական կուս.Արա Զոհրաբյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 9 Հունիս, 2021թ. թիվ 09/21 դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հունիսի 13`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

10 Հունիս, 2021

Մտից համար

764

«Ազգային ժողովրդական բևեռ» կուս. Արայիկ Պապիկյան

Հրավիրել ԿԸՀ արտահերթ նիստ, քննարկել բռնության և զենք գործադրելու կոչով հանդես եկած, ինչպես նաև սպառնալիք և ատելության խոսք տարածող ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի (թեկնածուների) գրանցումն անվավեր ճանաչելու մասին

Դիմում
Ծանուցման համար - zQDTZbDF5W
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
12 Հունիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) «Ազգային ժողովրդական բևեռ» կուս. Արայիկ Պապիկյան

«Ազգային ժողովրդական բևեռ» կուս. Արայիկ Պապիկյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 9 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հունիսի 13`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ստացման ամսաթիվ

4 Հունիս, 2021

Մտից համար

602

Աստղիկ Ղազարյան

Պատգամավորի թեկնածուի ինքնաբացարկի մասին

Ծանուցման համար - 7SmZ9t9KzW
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
4 Հունիս, 2021
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Աստղիկ Ղազարյան

Աստղիկ Ղազարյան -ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 4 Հունիս, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2021 թվականի Հունիսի 5`-ին ժամը 15:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` (հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա)։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 479 -ից