Հայտարարություններ


Ամսաթիվ

27 Ապրիլ, 2022

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2022 թվականի ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 20-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և ԿԸՀ 2016 թվականի նոյեբերի 9-ի N 124-Ն որոշմամբ, 2022 թվականի ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 20-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:

Դասընթացի անցկացման վայրերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ :

Դաuընթացներին կարող են մաuնակցել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները` անձամբ ներկայացրած դիմումի կամ կուսակցության ներկայացրած ցուցակներին համապատասխան:
Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10.00-ից 14.00-ն: Դիմումի ձևը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am):

Դիմումով նշված տվյալների սխալ, թերի կամ ոչ լիարժեք լինելու պատճառով առաջացած անհամապատասխանության համար  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կրում պատասխանատվություն:

Կուսակցությունները լրացնում են դաuընթացներին մաuնակցել ցանկացող քաղաքացիների էլեկտորնային ցուցակ (Այն լրացնելու համար դիմել ԿԸՀ ՏՏ վարչություն 010-56-31-29)

Որակավորման ստուգարքը կանցկացվի դասընթացի ավարտից հետո` դասընթացի վայրում, թեստային ստանդարտ եղանակով` գրավոր: Ստուգարքին թույլատրվում է մասնակցել անձնագրի կամ անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթի առկայության դեպքում: 

Դասընթացների կազմակերպման վայրի, օրվա և ժամի մասին կհրապարակվի լրացուցիչ հայտարարություն` դասընթացի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ: 

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  010-54-35-06, 010-56-31-29:

 

Ավելին


Վարչական վարույթներ


Ստացման ա/թ

23 Դեկտեմբեր, 2021

Մտից համար

2250

Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ

Թիվ 37/19 ՏԸՀ նախագահ Արմեն Բաբաջանյանի, թիվ 23/45 ՏԸՀ նախագահ Նարինե Սարուխանյանի, թիվ 18/29 ՏԸՀ նախագահ Կարապետ Մարգարյանի, թիվ 27/04 ՏԸՀ նախագահ Ռաֆիկ Սարգսյանի հանձնաժողովում ընդգրկվելու որակավորման վկայականներն ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ միջնորդությունների մասին

Ծանուցման համար - Hn9B13DqGy
Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ
ԴԻՄՈՒՄԻ (ԲՈՂՈՔԻ) ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
14 Մարտ, 2022
ԴԻՄՈՒՄԱՏՈՒ (ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ) Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ

Թիվ 18, 23, 27, 37 ԸԸՀ-ՆԵՐ-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված 23 Դեկտեմբեր, 2021թ. թիվ - դիմումի (բողոքի) քննարկումը տեղի կունենա՝
2022 թվականի Մարտի 15`-ին ժամը՝ 13:00-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում` հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Գ. Քոչարի 21ա։

(Ներկայանալ անձը և(կամ) լիազորությունները հաստատող փաստաթղթերով)։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հետադարձ կապ


ՀՀ, Երևան, Գևորգ Քոչար 21Ա

+374 10 543 523

cec@elections.am