Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
19 Ապրիլ, 2019
8 Մայիս, 2019
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է 2019թ. հունիսի 9-ի ՏԻՄ արտահերթ ընտրությունների կուսակցությունների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը: