Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
18 Փետրվար, 2020
26 Փետրվար, 2020
2020 թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակներն ըստ հանրաքվեի տեղամասերի` ներբեռնելու հնարավորությամբ տեղադրված են համացանցում ...
20 Փետրվար, 2020
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունում է «Այո» և «Ոչ» քարոզչության կողմերի 2020թ. ապրիլի 5-ի հանրաքվեին տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտերը:
11 Փետրվար, 2020
Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին