Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
14 Մայիս, 2021
12 Մայիս, 2021

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  մինչև ս․թ․ մայիսի 14-ը ներառյալ ընդունում է ստուգարքին մասնակցելու դիմումներ։

11 Մայիս, 2021

Գովազդային վահանակներ տնօրինող կազմակերպություններին

5 Մայիս, 2021

Ամփոփվել են 2021 թվականի ապրիլ ամսին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմակեպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացների ստուգարքների արդյունքները։