6 Մայիս, 2012 ԱԺ Համամասնական ընտրություններ

Տեղեկություններ 2012թ. մայիսի 6-ի Ազգային ժողովի համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների վերաբերյալ


Հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների կազմակերպման եվ անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, 01.08.2012թ.
Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածուին տալու մասին արձանագրություննները
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորներին գրանցելու մասին արձանագրությունը
Ազգային ժողովի պատգամավորների համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքների արձանագրությունը
ԱԺ համամասնական ընտրակարգով քվեարկության արդյունքներն՝  ըստ տեղամասերի
Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորներ
Ներբեռնել
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության արձանագրությունը

Տեղեկատվություն քվեարկության մասնակցության վերաբերյալ ըստ տեղամասերի

ըստ մարզերի, մարզկենտրոնների և մարզում 10000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքների

Քվեաթերթիկների բաշխումն ըստ ընտրատարածքների
ՀՌԱՀ մշտադիտարկման արդյունքները և եզրակացությունը վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից 2012թ. մայիսի 6-ի Ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզչության սահմանված կարգի պահպանման վերաբերյալ
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կազմերը
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում հաձնաժողովների նախագահների եվ քարտուղարների պաշտոնների բաշխումն Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների միջեվ
Էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների ցուցակը
Տեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը
ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուներ
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
քաղաք Երևան   ՀՀ մարզեր
Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
քաղաք Երևան  ՀՀ մարզեր
Տեղեկատվություն կուսակցություններին, կուսակցությունների դաշինքներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից թեկնածուների, համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների համար հավասար պայմաններ ապահովելու գնահատման մեթոդաբանությունը   
Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները
Ներբեռնել  
Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015
Համամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր
Կուսակցությունների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
Կուսակցության ընտրական ցուցակի էլեկտրոնային ձևաթուղթը (Ձև 1-3)
Կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի էլեկտրոնային ձևաթուղթը (Ձև 2-3)
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցության գույքի եվ ֆինանսական միջոցների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր
Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Երևան Ավան 1/1 Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ, Ավան 6փ., 52/1
Երևան Ավան 1/2 Թիվ 51 մ/մանկապարտեզ, Ավան 6փ., 52/1
Երևան Ավան 1/3 թիվ 87 դպրոց, Խուդյակով 44
Երևան Ավան 1/4 թիվ 87 դպրոց, Խուդյակով 44
Երևան Ավան 1/5 թիվ 104 դպրոց, Աճառյան 5
Երևան Ավան 1/6 Ներսե Մեծի անվ. թիվ 124 դպրոց, Աճառյան 15
Երևան Ավան 1/7 թիվ 56 մ/մանկապարտեզ, Ավան Առինջ թաղ.1-ին մ/շ 1/14
Երևան Ավան 1/8 թիվ 180 դպրոց, Ավան Առինջ թաղ.
Երևան Ավան 1/9 թիվ 55 մ/մանկապարտեզ, Ավան Առինջ թաղ.2-ին մ/շ 1/16
Երևան Ավան 1/10 թիվ 55 մ/մանկապարտեզ, Ավան Առինջ թաղ.2-ին մ/շ 1/16
Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 1982 -ից

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ

ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ /ՀԴԿ/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ /ՀԴԿ/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 1 384
Ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 15 363
Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 1 256
Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 1 493
Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 1 809
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 4
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 2 501 597
Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության մասնակցած ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 2 522 906
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 1 572 858
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 2 594 000
Ելունդների համարները 1 -
2 594 000
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 1 021 265
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 53 827
Յուրաքանչյուր կուսակցությանը, կուսակցությունների դաշինքին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 454 671
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 86 993
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ 106 901
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 85 544
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ /ՀԴԿ/ 5 576
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 15 899
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 664 266
ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՅԵՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 2 944
ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 83 123
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 1 559 052
Անճշտությունների չափը 3 355
Թեկնածու Ձայների քանակ Տոկոս Մանդատ
ԲՀԿ 454 671 30.13%
28
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 86 993 5.76%
5
ՀԱԿ 106 901 7.08%
7
ՀՅԴ 85 544 5.67%
5
ՀԴԿ 5 576 0.37%
0
ՀԿԿ 15 899 1.05%
0
ՀՀԿ 664 266 44.01%
40
ՄՀԿ 2 944 0.20%
0
ՕԵԿ 83 123 5.51%
5