ՀայտարարություններՑուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 264 -ից

Ամսաթիվ

27 Ապրիլ, 2022

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2022 թվականի ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 20-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 39-րդ հոդվածի 5-րդ մասով և ԿԸՀ 2016 թվականի նոյեբերի 9-ի N 124-Ն որոշմամբ, 2022 թվականի ապրիլի 28-ից մինչև մայիսի 20-ը ներառյալ ընդունում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին մասնակցելու դիմումներ:

Դասընթացի անցկացման վայրերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ :

Դաuընթացներին կարող են մաuնակցել ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկվելու իրավունք ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները` անձամբ ներկայացրած դիմումի կամ կուսակցության ներկայացրած ցուցակներին համապատասխան:
Դիմումներն ընդունվում են աշխատանքային օրերին` ժամը 10.00-ից 14.00-ն: Դիմումի ձևը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am):

Դիմումով նշված տվյալների սխալ, թերի կամ ոչ լիարժեք լինելու պատճառով առաջացած անհամապատասխանության համար  Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի կրում պատասխանատվություն:

Կուսակցությունները լրացնում են դաuընթացներին մաuնակցել ցանկացող քաղաքացիների էլեկտորնային ցուցակ (Այն լրացնելու համար դիմել ԿԸՀ ՏՏ վարչություն 010-56-31-29)

Որակավորման ստուգարքը կանցկացվի դասընթացի ավարտից հետո` դասընթացի վայրում, թեստային ստանդարտ եղանակով` գրավոր: Ստուգարքին թույլատրվում է մասնակցել անձնագրի կամ անձը հաuտատող այլ փաuտաթղթի առկայության դեպքում: 

Դասընթացների կազմակերպման վայրի, օրվա և ժամի մասին կհրապարակվի լրացուցիչ հայտարարություն` դասընթացի օրվանից առնվազն 3 օր առաջ: 

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  010-54-35-06, 010-56-31-29:

 

Ավելին


Ամսաթիվ

10 Մարտ, 2022

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է...

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել ս. թ. հունվարի 1-ից՝ համաձայն նույն օրենքի 104-րդ հոդվածի 1-ին մասի։

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը  ընդունել է «Դիտորդների հավատարմագրման և հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման կարգը, դիտորդների և այցելուների վկայականների, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթի էլեկտրոնային ձևը սահմանելու մասին» N 3-Ն և «Քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման և անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ներկայացման կարգը, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթի ձևը և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների վկայականի ձևը սահմանելու մասին»  N 7-Ն նորմատիվ որոշումները, ուստի՝ դիտորդների, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հավատարմագրման նոր կարգին, հավատարմագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձևերին և Հանձնաժողովի համացանցային կայքի միջոցով դրանց ներկայացման կարգին ծանոթանալու համար խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղումով՝ https://www.elections.am/PageFor/Accreditation ։

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ դիտորդների և զանգվածային լրատվության միջոցների հավատարմագրման վերաբերյալ դիմումները Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվում ընտրություններ նշանակելու օրվանից հետո, սակայն ոչ ուշ, քան քվեարկության օրվանից 10 օր առաջ՝ Հանձնաժողովի համացանցային կայքի միջոցով։

2022թ․ -ի  մարտի 27-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդներ կամ քվեարկության օրն ընտրությունների և քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ հավատարմագրելու  համար փաստաթղթեր ուղարկելու վերջնաժամկետն է ս. թ. մարտի 17-ը։

Ավելին


Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում հրապարակվել են Վեդի համայնքի մատչելի ընտրական տեղամասերը

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 10-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասի համաձայն. ընտրությունների ժամանակ իրենց տեղամասային կենտրոնում քվեարկելու անհնարինության դեպքում տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող ընտրողները քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 12 օր առաջ՝ մինչև ժամը 14:00-ն, կարող են լիազոր մարմին դիմում ներկայացնել՝ ըստ հաշվառման վայրի ընտրողների ցուցակից ժամանակավորապես դուրս գալու և ըստ իրենց նախընտրած վայրի ընտրողների ցուցակում ընդգրկվելու մասին՝ նշելով տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող անձանց համար մատչելի ընտրական տեղամասի համարը։

2022 թվականի մարտի 27-ին Արարատի մարզի Վեդի համայնքում կայանալիք ավագանու ընտրությունների ժամանակ տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող ընտրողները կարող են լիազոր մարմին դիմում ներկայացնել մինչև 2022 թվականի մարտի 15-ը, ժամը՝ 14:00-ն, նշելով նախընտրած վայրի մատչելի ընտրական տեղամասի համարը: Այլ անձի անունից դիմում ներկայացվելու դեպքում անձը պարտավոր է ներկայացնել լիազորագիր

Վեդի համայնքի մատչելի ընտրական տեղամասերը կարելի է տեսնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում՝ www.elections.am :

Ավելին


Տավուշի մարզի թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է մեկ թափուր տեղ:

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 43-րդ հոդվածի  4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է.

Տավուշի մարզի թիվ 37 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի թափուր տեղը համալրելու համար թեկնածուների դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ս.թ. փետրվարի 23-ից, մինչև ս.թ. փետրվարի 25-ը` ժամը 18.00-ն:

Դիմումի ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am) կամ ստանալ հանձնաժողովի վարչական շենքից (Գ. Քոչար 21 ա, Երևան,ՀՀ):

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջները

Վերը նշված տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար կարող է դիմել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը հրապարակային քաղաքական գործունեություն չի ծավալում և ունի`

1) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և վերջին 5 տարում առնվազն 2 տարվա մասնագիտական ստաժ.

2) իրավունքի ոլորտում գիտական աստիճան և վերջին 4 տարում առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական ստաժ.

3) բարձրագույն կրթություն և վերջին 6 տարում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում համապատասխանաբար պետական ծառայության կամ համայնքային ծառայության կամ ղեկավար պաշտոնում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ կամ

4) բարձրագույն կրթություն և վերջին 5 տարում մշտապես գործող ընտրական հանձնաժողովում 2 տարվա աշխատանքային փորձ կամ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կառուցվածքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների, ինչպես նաև դիտավորությամբ կատարված միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքների համար դատվածություն ունեցող անձինք:

 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել Ազգային ժողովի պատգամավորները, նախարարները և նրանց տեղակալները, համայնքների ղեկավարները, մարզպետները և նրանց տեղակալները, դատավորները, դատախազները, քննչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, փրկարար ծառայություններում ծառայողները, զինծառայողները, վստահված անձինք, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչները, դիտորդները, թեկնածուները: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել նաև ավագանու անդամները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 563 129

ԱվելինԿենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է...

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 8–րդ մասի 2–րդ պարբերությամբ՝ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը

ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է.

Արարատի մարզի Վեդի համայնքում կունենա համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանու ընտրություններ:

Նշված համայնքում քվեարկությունը կանցկացվի 2022 թվականի մարտի 27-ին։

Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մինչև 2022 թվականի մարտի 17-ը ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները (այդ թվում` դիմողի անձին չվերաբերող) վերացնելու մասին դիմում ներկայացնել՝ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչություն կամ վարչության համապատասխան տարածքային բաժանմունք:

Կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների առաջադրման և գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացվում են՝ 2022 թվականի փետրվարի 10ց մինչև փետրվարի 20-ը, ժամը՝ 18:00-ն:

Համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովում կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցումը կատարվում է՝ 2022 թվականի փետրվարի 20-ից մինչև փետրվարի 25-ը, ժամը՝ 18:00-ն:

Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքի ավագանու 2022 թվականի մարտի 27-ին կայանալիք հերթական ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցին կարելի է ծանոթանալ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքում՝ www.elections.am:

  

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

Ավելին


Հարգելի քաղաքացիներ, 

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է

05.12.21թ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կազմավորված տեղամասերում որպես ՏԸՀ անդամ եվ տեխնիկական սարքավորումները սպասարկող մասնագետներ ներգրավված քաղաքացիներն իրենց աշխատավարձերը կարող են ստանալ ՎՏԲ բանկի մանսաճյուղերում 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ից։

Ավելին


Արագածտնի մարզի թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է մեկ թափուր տեղ:

Արագածտնի մարզի թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է մեկ թափուր տեղ:

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 43-րդ հոդվածի  4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է.

Արագածտնի մարզի թիվ 17 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի թափուր տեղը համալրելու համար թեկնածուների դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ս.թ. նոյեմբերի 15-ից, մինչև ս.թ. նոյեմբերի 17-ը` ժամը 18.00-ն:

Դիմումի ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am) կամ ստանալ հանձնաժողովի վարչական շենքից (Գ. Քոչար 21 ա, Երևան,ՀՀ):

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջները

Վերը նշված տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար կարող է դիմել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը հրապարակային քաղաքական գործունեություն չի ծավալում և ունի`

1) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և վերջին 5 տարում առնվազն 2 տարվա մասնագիտական ստաժ.

2) իրավունքի ոլորտում գիտական աստիճան և վերջին 4 տարում առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական ստաժ.

3) բարձրագույն կրթություն և վերջին 6 տարում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում համապատասխանաբար պետական ծառայության կամ համայնքային ծառայության կամ ղեկավար պաշտոնում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ կամ

4) բարձրագույն կրթություն և վերջին 5 տարում մշտապես գործող ընտրական հանձնաժողովում 2 տարվա աշխատանքային փորձ կամ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կառուցվածքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների, ինչպես նաև դիտավորությամբ կատարված միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքների համար դատվածություն ունեցող անձինք:

 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել Ազգային ժողովի պատգամավորները, նախարարները և նրանց տեղակալները, համայնքների ղեկավարները, մարզպետները և նրանց տեղակալները, դատավորները, դատախազները, քննչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, փրկարար ծառայություններում ծառայողները, զինծառայողները, վստահված անձինք, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչները, դիտորդները, թեկնածուները: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել նաև ավագանու անդամները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 563 129

Ավելին


Լոռու մարզի թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է երկու թափուր տեղ, թիվ 23 և թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմերում առաջացել են մեկական թափուր տեղեր:

Լոռու մարզի թիվ 22 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում առաջացել է երկու թափուր տեղ, թիվ 23 և թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմերում առաջացել են մեկական թափուր տեղեր:

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 43-րդ հոդվածի  4-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարում է.

Լոռու մարզի թիվ 22, թիվ 23, և թիվ 24 տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամների թափուր տեղերը համալրելու համար թեկնածուների դիմումները և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ս.թ. նոյեմբերի 3-ից, մինչև ս.թ. նոյեմբերի 5-ը` ժամը 18.00-ն:

Դիմումի ձևը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարելի է ներբեռնել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համացանցային կայքից (www.elections.am) կամ ստանալ հանձնաժողովի վարչական շենքից (Գ. Քոչար 21 ա, Երևան,ՀՀ):

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամին ներկայացվող պահանջները

Վերը նշված տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար կարող է դիմել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը հրապարակային քաղաքական գործունեություն չի ծավալում և ունի`

1) բարձրագույն իրավաբանական կրթություն և վերջին 5 տարում առնվազն 2 տարվա մասնագիտական ստաժ.

2) իրավունքի ոլորտում գիտական աստիճան և վերջին 4 տարում առնվազն մեկ տարվա մասնագիտական ստաժ.

3) բարձրագույն կրթություն և վերջին 6 տարում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կամ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում համապատասխանաբար պետական ծառայության կամ համայնքային ծառայության կամ ղեկավար պաշտոնում աշխատանքի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային ստաժ կամ

4) բարձրագույն կրթություն և վերջին 5 տարում մշտապես գործող ընտրական հանձնաժողովում 2 տարվա աշխատանքային փորձ կամ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կառուցվածքում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Ընտրական հանձնաժողովի անդամ չեն կարող լինել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149-154.6-րդ հոդվածներով նախատեսված հանցանքների, ինչպես նաև դիտավորությամբ կատարված միջին ծանրության, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքների համար դատվածություն ունեցող անձինք:

 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել Ազգային ժողովի պատգամավորները, նախարարները և նրանց տեղակալները, համայնքների ղեկավարները, մարզպետները և նրանց տեղակալները, դատավորները, դատախազները, քննչական մարմիններում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման, քրեակատարողական, պրոբացիայի, փրկարար ծառայություններում ծառայողները, զինծառայողները, վստահված անձինք, ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուի լիազոր ներկայացուցիչները, դիտորդները, թեկնածուները: Տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամ չեն կարող լինել նաև ավագանու անդամները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել (+374 10) 563 129

ԱվելինՑուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 264 -ից