Աշխատակազմ


Ելենա Այվազյան

ՏՏ եվ ՏՎ վարչություն


Ելենա Այվազյան


Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվության վերլուծության վարչության պետ

Սեդաննա Մարգարյան

Արտաքին կապերի վարչութուն


Սեդաննա Մարգարյան


Արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնակատար

*