Էլեկտրոնային ձևաթղթեր


Դիմումներ,հայտեր, ցուցակներ
Կուսակցության կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտի ձևը
Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների նշանակման հայտի ձևը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով արտաքին գովազդային վահանակներում քարոզչական պաստառներ տեղադրելու հայտի ձևը
Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով արտաքին գովազդային վահանակների վերաբերյալ տեղեկությունների ցանկի ձևը
Ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններին,կուսակցությունների դաշինքներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների ցանկի ձևը
Լրագրողների հավատարմագրման դիմումի ձևը
Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի թեկնածուի դիմումի ձևը
Ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դաuընթացներին մասնակցելու դիմումի ձևը (Ձև 1)
Հավատարմագրման համար ներկայացվող դիտորդների ցուցակի ձևը
Քվեարկության օրը ընտրությունների եվ քվեարկության վերաբերյալ լուսաբանում իրականացնող զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների ցուցակի ձևը
Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր
Ազգային Ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը
Ազգային ժողովի, երեվանի, գյումրու, վանաձորի ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցության, կուսակցությունների դաշինքի կողմից ներկայացվող նախընտրական ծրագրի էլեկտրոնային ձը
Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների ձևը
Կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր
Համամասնական ընտրակարգով անցկացվող համայնքների ավագանիների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների ձևը
Կուսակցությունների առաջադրմամբ համայնքի ղեկավարի եվ ավագանու անդամի թեկնածուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը տարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու գրության օրինակելի ձեվ
Համայնքի ղեկավարի եվ ավագանու անդամի թեկնածու առաջադրելու մասին կուսակցության համապատասխան տարածքային (սկզբնական, տեղական) ստորաբաժանման որոշման օրինակելի ձեվ
Համայնքի ղեկավարի եվ ավագանու անդամի ընտրություններին որպես թեկնածու ինքնաառաջադրման մասին դիմումի ձեվ
Հանրաքվեին վերաբերող ձևաթղթեր
Հանրաքվեի քարոզչության կողմերին անվճար դահլիճներ եվ այլ շինություններ տրամադրելու, դրանց վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու կարգը և անվճար տրամադրվող դահլիճների եվ այլ շինությունների ցանկի ձևը
Տեղում ստորագրությունների հավաքումը կազմակերպելու ձևաթերթիկ
Քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առաջարկելու նպատակով նախաձեռնող խումբ կազմավորելու և նախաձեռնող խմբի լիազոր ներկայացուցիչ նշանակելու վերաբերյալ որոշման ձևը
Տեղում ստորագրությունների հավաքմանը միանալու վերաբերյալ նոտարական կարգով տրված հայտարարության ձևը սահմանելու մասին որոշման ձև
Հաշվետվություններ, հայտարարագրեր
Ընտրություններին մասնակցող կուսակցության գույքի եվ ֆինանսական միջոցների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Թեկնածուի գույքի եվ եկամուտների հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Կուսակցության տարեկան ֆինանսական հաշվետվության էլեկտրոնային ձևաթուղթը
Նախընտրական հիմնադրամ կատարված մուծումների և դրանց օգտագործման հայտարարագրի էլեկտրոնային ձևաթուղթը