Դիմումատուները և հայտ ներկայացնողները դասընթացների մասնակցելու վայրի և օրվա մասին կարող են ծանոթանալ www.search.elections.am կայքէջից ՝ դիմումատուի տվյալներով որոնման եղանակով։ Դասընթացի անցկացման վայրի և օրվա մասին դիմումատուները կծանուցվեն նաև դիմումում նշված էլ․ փոստին և հեռախոսահամարին ուղարկված հաղորդագրությամբ։

Դասընթացին անհրաժեշտ է ներակայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով։

Պարտադիր ունենալ գրիչ։

Դասընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ԿԸՀ կայքի Մասնագիտական դասընթացներ բաժնում, նյութերին կարող եք ծանոթանալ այստեղ , իսկ հարցաշարին՝ այստեղ: