Հայտերն ընդունվում են` 23․08․2022թ. ԿԸՀ N 64-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում: