Հայտերն ընդունվում են` 29․09․2023թ. ԿԸՀ N 67-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում: