Հայտերն ընդունվում են` 23․02․2022թ. ԿԸՀ N 10-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում: