Հայտերն ընդունվում են` 27․10․2021թ. ԿԸՀ N 236-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում: