Հայտերն ընդունվում են`

27.05.2021թ. ԿԸՀ  N 31-Ա  որոշման մեջ նշված ժամկետներում: