Հայտերն ընդունվում են` 11․10․2021թ. ԿԸՀ N 224-Ա որոշման մեջ նշված ժամկետներում: