Ավագանու անդամի ընտրություններ / Արարատ - Վեդի քաղաք

18.09.2016


ԷԴԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Էդիկ Աբրահամյանը ծնվել է 1975թ. մարտի 3-ին:


ԱՐՍԵՆ ԱՆԴՐՅԱՆ

Արսեն Անդրյանը ծնվել է 1979թ. դեկտեմբերի 29-ին:


ԱՐՄԵՆ ԱՎԱԳՅԱՆ

Արմեն Ավագյանը ծնվել է 1965թ.հունվարի 11-ին:


ԲԱՐՍԵՂ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

Բարսեղ Բարսեղյանը ծնվել է 1998թ. մայիսի 22-ին:


ԳԱՐՈՒՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Գարուն Խաչատրյանը ծնվել է 1979թ.մարտի 28-ին:


ԼԱԵՐՏ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Լաերտ Մանուկյանը ծնվել է 1980թ. սեպտեմբերի 24-ին:


ՄԱՆՎԵԼ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Մանվել Մելքոնյանը ծնվել է 1956թ.հունվարի 1-ին:


ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Անդրանիկ Մուրադյանը ծնվել է 1988թ.հունիսի 18-ին:


ԲԱԿՈՒՐ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

Բակուր Շահնազայանը ծնվել է 1981թ.հունվարի 7-ին:


ԴԱՎԻԹ ՍԱՐՈՅԱՆ

Դավիթ Սարոյանը ծնվել է 1984թ.սեպտեմբերի 14-ին:


Ցուցադրված են
1 -ից 10 արդյունքները ընդհանուր 12 -ից

Մարզ Համայնք Տեղամաս Հասցե
Արարատ Վեդի քաղաք 18/1 Թիվ 1 հիմնական դպրոց Կոմիտասի 9
Արարատ Վեդի քաղաք 18/2 Քաղաքային գրադարան Պուշկինի 1
Արարատ Վեդի քաղաք 18/3 Թիվ 2-րդ հիմնական դպրոց Գայի3
Արարատ Վեդի քաղաք 18/4 Թիվ 2 մանկապարտեզ Կասյան 26/17
Արարատ Վեդի քաղաք 18/5 Երաժշտական դպրոց Ս.Վարդանյան նրբ.14
1 -ից 5 արդյունքները ընդհանուր 5 -ից


Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 0
Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը 9 622
Ընտրողների ընդհանուր թիվը 9 622
Գրանցված և քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը, ըստ ստորագրությունների 4 166
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 1 053
ՏԸՀ-երին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը 9 771
Ելունդների համարները 1 -
9 771
ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 5 605
Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը 135
Յուրաքանչյուր թեկնածուին կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը
ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԷԴԻԿ ՍԱՂԱԹԵԼԻ 255
ԱՆԴՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԱՆԴՐԵՅԻ 180
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՅՈՒՐԱՅԻ 180
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՌԼԵՆԻ 539
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԳԱՐՈՒՆ ԱՍԱՏՈՒՐԻ 334
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԼԱԵՐՏ ՆՈՐԱՅՐԻ 611
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՄԽԻԹԱՐԻ 280
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿՈՄԻՏԱՍԻ 392
ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ ԲԱԿՈՒՐ ԲԱԲԻԿԻ 149
ՍԱՐՈՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱԼԲԵՐՏԻ 420
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՄՎԵԼԻ 275
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ 395
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների թիվը 4 165
Անճշտությունների չափը 20
ԹԻՎ 18 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
23.09.2016
ք. Արարատ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ N 214-Ա
Արարատի ՄԱՐԶԻ Վեդի քաղաք ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով`

‒ թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի Սեպտեմբերի 23`-ին կազմված` Արարատ մարզի Վեդի քաղաք համայնքում համայնքի ավագանու անդամների ընտրության քվեարկության արդյունքների արձանագրությունը.

‒ թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2016 թվականի Սեպտեմբերի 23`-ի կազմված` «Արարատ մարզի Վեդի քաղաք համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների 18.09.2016 թվականի ընտրությունների քվեարկության արդյունքներն ամփոփելու մասին» թիվ 212-Ա որոշումը.

և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով և 2-րդ մասով` թիվ 18 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Է.

1. 2016 թվականի Սեպտեմբերի 18`-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Արարատ մարզի Վեդի քաղաք համայնքի ավագանու անդամներ են ընտրվել

ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԷԴԻԿ ՍԱՂԱԹԵԼԻ
ԱՆԴՐՅԱՆ ԱՐՍԵՆ ԱՆԴՐԵՅԻ
ԱՎԱԳՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՅՈՒՐԱՅԻ
ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՌԼԵՆԻ
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ԳԱՐՈՒՆ ԱՍԱՏՈՒՐԻ
ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ԼԱԵՐՏ ՆՈՐԱՅՐԻ
ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼ ՄԽԻԹԱՐԻ
ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԿՈՄԻՏԱՍԻ
ՍԱՐՈՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԱԼԲԵՐՏԻ
ՍԱՖԱՐՅԱՆ ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՄՎԵԼԻ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ ՄԱՐՏԻԿԻ

Թիվ 18 ընտրատարածքային
ընտրական հանձնաժողովի նախագահ