Երևան, 3-5 սեպտեմբերի, 2009, Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության 18-րդ ամենամյա համաժողով
Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության 18-րդ ամենամյա համաժողովի վերաբերյալ եզրակացություններ "ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ"
Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության 18-րդ ամենամյա համաժողով` ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԵՀԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏ (Երեվան, Հայաստանի Հանրապետություն, 5 սեպտեմբեր, 2009 թ.)
Եվրոպայի ընտրական իշխանությունների ընկերակցության գլխավոր վեհաժողովի որոշումը 2010 թվականից հետո ընկերակցության ռազմավարության նորացման մասին
Ընտրական գործընթացներում սոցիոլոգիայի կիրառման միջազգային փորձը` ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ